इयत्ता दहावी लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
गणित 2 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

गणित 2 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

 सामान्य विज्ञान 2 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

सामान्य विज्ञान 2 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

सामान्य विज्ञान 1 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

सामान्य विज्ञान 1 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

गणित 1 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

गणित 1 (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

इंग्रजी कुमारभारती (इयत्ता दहावी इंग्रजी माध्यम)

इंग्रजी कुमारभारती (इयत्ता दहावी इंग्रजी माध्यम)

उर्दू कुमारभारती (इयत्ता दहावी उर्दू माध्यम)

उर्दू कुमारभारती (इयत्ता दहावी उर्दू माध्यम)

संस्कृत आमोद: - संपूर्ण (इयत्ता दहावी)

संस्कृत आमोद: - संपूर्ण (इयत्ता दहावी)

संरक्षणशाश्त्र (इयत्ता दहावी)

संरक्षणशाश्त्र (इयत्ता दहावी)

भूगोल (इयत्ता दहावी हिंदी माध्यम)

भूगोल (इयत्ता दहावी हिंदी माध्यम)

भूगोल (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

भूगोल (इयत्ता दहावी तेलुगु माध्यम)

इतिहास (इयत्ता दहावी सिंधी माध्यम)

इतिहास (इयत्ता दहावी सिंधी माध्यम)

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - २ (इयत्ता दहावी)

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - २ (इयत्ता दहावी)

इतिहास व राज्यशाश्त्र (इयत्ता दहावी)

इतिहास व राज्यशाश्त्र (इयत्ता दहावी)

भूगोल (इयत्ता दहावी कन्नड माध्यम)

भूगोल (इयत्ता दहावी कन्नड माध्यम)

कन्नड कुमारभारती (इयत्ता दहावी कन्नड माध्यम)

कन्नड कुमारभारती (इयत्ता दहावी कन्नड माध्यम)

इतिहास (इयत्ता दहावी उर्दू माध्यम)

इतिहास (इयत्ता दहावी उर्दू माध्यम)

हिंदी कुमारभारती (इयत्ता दहावी हिंदी माध्यम)

हिंदी कुमारभारती (इयत्ता दहावी हिंदी माध्यम)

गणित 1 (इयत्ता दहावी सिंधी माध्यम)

गणित 1 (इयत्ता दहावी सिंधी माध्यम)

सामान्य विज्ञान 1 (इयत्ता दहावी गुजराथी माध्यम)

सामान्य विज्ञान 1 (इयत्ता दहावी गुजराथी माध्यम)

गुजराथी कुमारभारती (इयत्ता दहावी गुजराथी माध्यम)

गुजराथी कुमारभारती (इयत्ता दहावी गुजराथी माध्यम)